Projekt

Laddstation från Leader i Halland (LLUH)

Med stöd från Leader (LLUH) och Europeiska landsbygdsfonden kan Isa af Lygnern utgå från Fjärås Bräcka sedan årsskiftet 2022/2023. Detta har möjliggjorts genom stöd till en laddstation för Isa som är helt batteridriven. Projektet har innehållit laddstation, grävning och montering av infrastruktur vid bryggan.

Projektet möjliggör att fler kan åka med Isa från Hallandsidan samtidigt som utbudet av turer blir flera då vi kan alternera mellan Sätila och Fjärås på sjön Lygnern. Vi har målsättningen att växa, inte bara utbud utan även omsättningsmässigt och detta innebär fler arbetstimmar på befintlig personal såväl nya.

Projektet har genomförts i nära samarbete med Naturum Fjärås Bräcka där aktiviteter samordnas löpande.